Sunday, 31/05/2020 - 21:05|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử phòng GD&ĐT huyện Đông Giang
Văn bản liên quan
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CÔNG LẬP.
Ngày ban hành:
16/09/2015
Ngày hiệu lực:
16/09/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON.
Ngày ban hành:
14/09/2015
Ngày hiệu lực:
14/09/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ
Ngày ban hành:
27/05/2015
Ngày hiệu lực:
27/05/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên viên ngành thư viện
Ngày ban hành:
19/05/2015
Ngày hiệu lực:
19/05/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực