Sunday, 20/09/2020 - 10:49|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử phòng GD&ĐT huyện Đông Giang
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP.
Ngày ban hành:
16/09/2016
Ngày hiệu lực:
16/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC SINH VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở XÃ, THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN.
Ngày ban hành:
18/07/2016
Ngày hiệu lực:
18/07/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CÔNG LẬP.
Ngày ban hành:
16/09/2015
Ngày hiệu lực:
16/09/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON.
Ngày ban hành:
14/09/2015
Ngày hiệu lực:
14/09/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ
Ngày ban hành:
27/05/2015
Ngày hiệu lực:
27/05/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên viên ngành thư viện
Ngày ban hành:
19/05/2015
Ngày hiệu lực:
19/05/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THÔNG TƯ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ
Ngày ban hành:
31/10/2014
Ngày hiệu lực:
31/10/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực