Thứ sáu, 02/10/2020 - 00:50|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử phòng GD&ĐT huyện Đông Giang
Văn bản liên quan
- Thành lập hội đồng trường
Ngày ban hành:
17/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Kinh gửi! Hiệu trưởng các đơn vị Trong thời gian qua có một số kê toán luân chuyên chưa bổ nhiệm Kt t
Ngày ban hành:
17/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Kính gửi
Ngày ban hành:
17/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Chuẩn bị các nội dung báo cáo
Ngày ban hành:
16/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực