Friday, 02/10/2020 - 02:21|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử phòng GD&ĐT huyện Đông Giang
Văn bản liên quan
- KÍnh gưi!
Ngày ban hành:
05/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Kiểm tra
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Đề nghị các đơn vị tổ chức họp xét nâng lương trươccs thời hạn để Phòng hop xet nppọ về Phòng nội vụ kịp thời. Xi
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực