Friday, 02/10/2020 - 02:29|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử phòng GD&ĐT huyện Đông Giang
Văn bản liên quan
- Các trường gửi danh sách Hội thi Tìm hiểu thân thế, cuộc đời và sự nghiệp HCM về địa chỉ Văn thư Phòng GD&
Ngày ban hành:
25/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Thành lập hội đồng trường
Ngày ban hành:
17/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Kinh gửi! Hiệu trưởng các đơn vị Trong thời gian qua có một số kê toán luân chuyên chưa bổ nhiệm Kt t
Ngày ban hành:
17/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Kính gửi
Ngày ban hành:
17/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực