Wednesday, 23/10/2019 - 22:53|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử phòng GD&ĐT huyện Đông Giang
Văn bản liên quan
- Trường PTDTBT Tr'hy có 01 (một) người nâng lương đợt 3/2017 như danh sách, không có sai sót 
Ngày ban hành:
05/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Nhờ các đơn vị kiểm tra
Ngày ban hành:
05/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- KÍnh gưi!
Ngày ban hành:
05/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực