Wednesday, 23/10/2019 - 22:27|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử phòng GD&ĐT huyện Đông Giang
Văn bản liên quan
- Kinh gửi! Hiệu trưởng 
Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Kính gửi! Hiệu trưởng... Nhờ các hiệu trưởng kiểm tra lại danh sách, hệ số lương,...để Phòng GDDT họp trì
Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Kính gửi! Hiệu trưởng Tham gia bồi dường Chức danh nghề nghiệp cho CBGV có nhu cầu thăng hạng
Ngày ban hành:
10/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Bồi dưỡng chức danh
Ngày ban hành:
10/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực