Sunday, 20/09/2020 - 11:45|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử phòng GD&ĐT huyện Đông Giang
- Kính gửi
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Kính gửi
Ngày ban hành:
27/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Các trường gửi danh sách Hội thi Tìm hiểu thân thế, cuộc đời và sự nghiệp HCM về địa chỉ Văn thư Phòng GD&
Ngày ban hành:
25/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Thành lập hội đồng trường
Ngày ban hành:
17/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Kinh gửi! Hiệu trưởng các đơn vị Trong thời gian qua có một số kê toán luân chuyên chưa bổ nhiệm Kt t
Ngày ban hành:
17/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Kính gửi
Ngày ban hành:
17/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Chuẩn bị các nội dung báo cáo
Ngày ban hành:
16/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
- Đề cương gưi cho Trường PTDTBT THCS liên xã Ch'ơm -Gari  sau nhé
Ngày ban hành:
13/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực